راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان مقالات

 نشریه علمی «تربیت پاسدار انقلاب اسلامی»، در قالب دو فصلنامه، به زبان فارسی و حاوی چکیده انگلیسی، منتشر می‌شود. این دو فصلنامه مقالاتی را که در حوزه‌های دانش دینی، فرهنگی و تربیتی به‌ویژه شناخت و بینش نسبت به معارف انقلاب اسلامی در زمینه تربیت پاسدار تراز انقلاب اسلامی با رویکرد آموزشی و پژوهشی به رشته تحریر درآمده‌اند، می‌پذیرد. هدف از انتشار این نشریه، دفاع علمی و پاسداری هوشمندانه از انقلاب اسلامی از طریق ایجاد زیربناهای فکری و پشتوانه‌های علمی خواهد بود.

 

الف- شرایط تدوین و ارسال مقالات

1- رعایت ساختار علمی (عنوان، چکیده، مقدمه، چارچوب نظری، بیان مسئله و ضرورت، سؤال و فرضیه، روش تحقیق، بحث و نتیجه‌گیری، پیشنهاد‌ها، فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا).

2- مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد. فصلنامه از مقاله‌های استخراج‌شده از رساله ارشد و دکترا، پایان‌نامه‌های برجسته و همچنین طرح‌های تحقیقاتی مستقل درصورتی‌که مشتمل بر اصول و روش تحقیق در حوزه مربوط به آن باشد، استقبال می‌کند.

3- مقاله‌های دریافتی توسط سردبیر و مدیر اجرایی بررسی و پس از پذیرش اولیه و تأیید هیئت تحریریه، برای ارزیابی، دست‌کم به دو نفر از داوران صاحب‌نظر و کارشناس در زمینه موضوع مقاله، بدون ذکر نام نویسنده، ارسال خواهند شد. پذیرش نهایی بر اساس نظر داوران و منوط به موافقت هیئت تحریریه است.

4- نویسنده موظف است تمامی موارد پیشنهادی از سوی ارزیابان را اصلاح کند. اعمال اصلاحات پیشنهادی از سوی نویسنده، به‌منزله پذیرش مقاله نیست و مقاله، بار دیگر از سوی ارزیابان حوزه موضوعی ارزیابی خواهد شد.

5- مقاله باید سلیس و روان و بدون هیچ‌گونه غلط املایی نگارش یابد و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل دقیق و ابلاغ شده فارسی دارد، خودداری گردد.

6- نمودارها، جداول و اشکال با یکی از نرم‌افزارهای Office به زبان فارسی و در اندازه‌های 12× 8 یا
 12 × 16 طراحی شود و اختصارات آن‌ها در پانوشت توضیح داده شود. نمودارها، جداول و اشکال باید دارای شماره‌های متوالی باشند و بدون نیاز به مراجعه به توضیحات متن گویا باشند.

7- مقالات ارسالی در جهت هدف و موضوع‌های تعیین شده باشد و با رعایت جنبه‌های فرهنگی و متناسب با ارزش‌های جامعه ارائه شده باشد.

8- مقالات ارسالی حاوی نکــات بــدیع و مفیــد بــرای دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) باشد؛ بنابراین ضمن داشتن ماهیتی کاربردی، به ارائه راهبرد نیز بپردازد.

9- مقالاتی که از به‌‌روز بودن منابع، ابتکار و خلاقیت در تهیه، نتیجه یا نتایج کاربردی و روشمندی علمی برخوردار باشند از امتیاز بالاتری برای انتخاب و چاپ برخوردار خواهند بود.

10- پذیرش اولیه مقاله مشروط به رعایت نکات «راهنمای نویسندگان مقالات» و پذیرش نهایی و چاپ آن مشروط به تأیید داوران و موافقت هیئت تحریریه است. درهرصورت، نتیجه به نویسنده اعلام می‌شود.

11- چکیده مقاله حداکثر در 150 تا 200 کلمه به زبان فارسی تهیه شود.

12- واژگان کلیدی حداکثر هفت واژه و در انتهای چکیده فارسی مرتبط با مقاله به ترتیب حروف الفبا، به‌گونه‌ای که با ویرگول از هم جدا شده باشند، آورده شود.

13- عنوان مقاله و نام نویسنده یا نویسندگان به زبان فارسی همراه با رتبه علمی، محل اشتغال، نشانی کامل، تلفن، دورنگار و آدرس پست الکترونیک (E-mail) در پانوشت صفحه عنوان نوشته شود.

14- فایل مقاله حداکثر در 8500 کلمه، در محیط word با قلم B Mitra و فونت 14 تایپ شود و از طریق پست الکترونیکی: IRG@ihuo.ac.ir و پایگاه اینترنتی: http://IRG.ihuo.ac.ir ارسال گردد.

 

ب- ساختار کلی مقالات

1- عنوان مقاله: مقاله باید برخوردار از عنوان دقیق علمی متناسب با محتوا، گویا، روشن، رسا و مختصر باشد.

2- چکیده: شامل خلاصه­ای از نتایج تجربی یا نظری حاصل کار پژوهشی نویسنده است. از بحث‌های کلی و مقدماتی در چکیده پرهیز شود. درصورتی‌که در این بخش از نماد یا کلمه‌های اختصاری لاتین استفاده می‌شود، باید در متن مقاله معرفی گردد. از ارجاع به منابع در بخش چکیده نیز پرهیز شود. چکیده باید دربردارنده خلاصه‌ای از هدف، روش و نتایج تحقیق باشد.

3- مقدمه و بیان مسئله: باید با طرح مسئله و مرور پژوهش‌های انجام شده، هدف پژوهش را توجیه کند و به‌خصوص نوآوری در تحقیق را به‌طور واضح بیان نماید. در واقع مقدمه ارائه ‌دهنده چارچوب کلی مقاله در راستای پاسخ به سؤال اصلی و نحوه آزمودن فرضیه پژوهش است.

4- چارچوب نظری: ارائه چارچوب نظری با هدف حرکت در قالبی مشخص، پرهیز از پراکنده‌گویی و اجتناب از خروج در موضوع آورده شود.

5- روش‌شناسی: در این بخش نوع پژوهش (پیمایشی، اکتشافی، اسنادی، بنیادی و...) تعیین‌کننده روش‌شناسی آن و به‌کارگیری ابزار و روش‌های مختص خود است. برای مثال پژوهش پیمایشی دربردارنده طراحی پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه‌گیری، برآورد حجم نمونه، ابزار پژوهش و روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌هاست.

7- بحث و نتیجه‌گیری: در این بخش، با توجه به پرسش یا فرضیه‌های پژوهش، یافته‌های مهم ارائه و تبیین می‌شوند، نتایج با یافته‌های پژوهش‌های مشابه دیگر، مورد مقایسه قرار می‌گیرند و علل تفاوت یا تشابه با یافته‌های دیگران، تحلیل و جنبه‌های مهم و بدیع پژوهش بیان می‌شوند. نتایج مقاله با استناد به منابع علمی مستند و مرتبط با موضوع مقاله، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و نتایج جدید علمی و نوآوری در تحقیق به‌دقت بالا و با دلایل روشن ارائه شوند. درواقع نتیجه‌گیری به معنای ارائه یافته‌های پژوهش و نه تلخیص و یا تکرار مطالب مقاله و نیز عرضه پیشنهادهایی برای بررسی یافته‌ها و موارد مرتبط است. در پایان مقاله پیشنهادها ارائه می‌شوند.

 

ج- روش ارجاع به منابع در متن و پایان مقالات

1- ارجاع به منابع به شیوه درون‌متنی (APA) است؛ (نام نویسنده، سال انتشار، شماره جلد، شماره صفحه) (مطهری، 1382: 65) یا (امام خمینی،1377، ج 2: 59).

2- اگر از متن ترجمه‌شده استفاده شده است، مشخصات (نام مؤلف، سال ترجمه، شماره صفحه) آورده شود.

3- فهرست منابع در پایان مقاله به‌صورت زیر تنظیم می‌شود:

1-3- کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار)، عنوان کتاب، مصحح یا مترجم، محل نشر: نام ناشر.

نمونه تألیفی: حافظ­نیا، محمدرضا (1380)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چ 14، تهران: سمت.

نمونه ترجمه­ای: بلیس، جان (1382)، استراتژی در جهان معاصر، ترجمه کابک خبیری، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

2-3- مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده (ماه یا فصل و سال انتشار)، عنوان مقاله، عنوان نشریه، شماره.

نمونه: نقیب‌زاده، احمد (پاییز 1387)، «مسائل و تدابیر امنیتی در فرانسه»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال ششم، شماره 22.

3-3- منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ انتشار)، عنوان مطلب، نام تارنما و یا صفحه اینترنتی.

نمونه: شکرالهی، سیدرضا (5/9/1389)، چندوچون تأثیرپذیری حافظ از مولانا، در تارنمای: www.khabgard.com

4-3- پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ دفاع)، عنوان پایان‌نامه، مقطع تحصیلی، نام شهر دانشگاه، نام دانشکده.

اسلامی، روح­الله (1388)، تأثیر تکنولوژی اطلاعات بر سیاست در پارادایم­های انتقادی فلسفه سیاسی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

4- درصورتی‌که اصطلاح، مفهوم یا مطلبی نیاز به توضیح دارد، در پایان مقاله به‌عنوان پی‌نوشت آورده شود. پی‌نوشت‌ها در متن با شماره داخل پرانتز مشخص می‌شود.

5- معادل خارجی اسامی و اصطلاحات خارجی در پانوشت به‌صورت اتوماتیک آورده شود و در هر صفحه به‌طور مستقل شماره‌گذاری گردد.

6- چنانچه از نویسنده‌ای در یک سال، بیش از چند اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا از یکدیگر متمایز می‌شوند: (مطهری، ۱۳۸۶/الف: ۵۴)؛ (مطهری، ۱۳۸۶/ب: ۱۳۱).

7- پس از تمام ارجاعات، مشخصات منبع به‌طور کامل ذکر گردیده و از به کار بردن کلماتی؛ مانند «همان»، «همو»، «پیشین»، «ibid» و نظایر آن‌ها خودداری شود.

 

د- تذکرات

1- مسئولیت علمی مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن است و دیدگاه‌های نویسندگان مقاله‌ها لزوماً دیدگاه فصلنامه نیست.

2- حق رد یا قبول مقاله و نیز ویرایش و تلخیص آن برای مجله محفوظ است و مقاله‌های رسیده مسترد نخواهند شد.

3- مقاله ارسالی نباید قبلاً یا هم‌زمان برای چاپ یا ارائه به نشریه‌های دیگر و یا همایش‌ها ارسال شده باشد.

4- دریافت مقاله از سوی مجله الزاماً به معنای پذیرش قطعی آن برای چاپ نیست.

5- نظرهای داوران محترم به‌منزله پذیرش نهایی مقاله نیست و هیئت تحریریه در قبول یا رد و همچنین حذف یا اصلاح مقاله‌های دریافت شده آزاد است.

6- نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بلامانع است.