نمایه نویسندگان

ا

 • اسلامپور کریمی، حسن امکان‌سنجی پیوند عرفان و سیاست در سبک زندگی مؤمنانه انقلابی [دوره 10، شماره 21، 1400]

ب

 • بحرینی، عبدالمجید آسیب‌شناسی روش‌های تربیت رفتار محور از منظر قرآن کریم و روایات [دوره 10، شماره 21، 1400]
 • بلخی، محمد بررسی نقش فرمانده مربی تربیتی در افزایش روحیه دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)) [دوره 10، شماره 21، 1400]
 • بهزاد، محمد امکان‌سنجی پیوند عرفان و سیاست در سبک زندگی مؤمنانه انقلابی [دوره 10، شماره 21، 1400]

پ

 • پدیدار، اعظم اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم [دوره 10، شماره 21، 1400]

ج

 • جباری، حسن بررسی نقش فرمانده مربی تربیتی در افزایش روحیه دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)) [دوره 10، شماره 21، 1400]

ح

 • حاجی بیگی، روح اله بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر تاب‌آوری دانشجویان (موردمطالعه: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)) [دوره 10، شماره 21، 1400]

خ

 • خان احمدی، اسماعیل بررسی شاخص‌های انگیزه مؤثر در تحقق رسالت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 21، 1400]

د

 • دبیری، سولماز اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم [دوره 10، شماره 21، 1400]

س

 • سفیدیان، علی آسیب‌شناسی روش‌های تربیت رفتار محور از منظر قرآن کریم و روایات [دوره 10، شماره 21، 1400]
 • سلطانی نژاد، عبدالله بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر تاب‌آوری دانشجویان (موردمطالعه: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)) [دوره 10، شماره 21، 1400]