امکان‌سنجی پیوند عرفان و سیاست در سبک زندگی مؤمنانه انقلابی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده

سبک زندگی ناظر است بر سلوک فردی و اجتماعی افراد یک جامعه که بسته به نوع ایدئولوژی و جهان‌بینی مکتب غالب در آن، می‌تواند متفاوت باشد. عرفان و سیاست برخلاف ظاهر نامتجانس خود می‌تواند در برخی مکاتب از درهم‌آمیختگی شدیدی برخوردار باشد که ساحت‌های مختلف زندگی را دربر گرفته، حکمت را در آن جاری کند و ظاهر و باطن حیات انسان را با نظام احسن الهی هماهنگ کند. سبک زندگی پاسداری همان سبک زندگی مؤمنانه انقلابی است که خداوند حکیم در قرآن حکیم به‌عنوان الگو معرفی می‌کند و به‌طور کامل تداعی‌کننده پیوند هم‌زمان عرفان و سیاست در متن زندگی مؤمنانه و قرآنی است. در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعه کتابخانه‌ای با بهره‌گیری از آیات قرآنی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که قرآن کریم برخلاف دیدگاه سلبی، با تائید دیدگاه ایجابی، ضرورت پیوند میان ملک و ملکوت و زمین و آسمان و ظاهر و باطن را اثبات می‌کند و این موضوع در ترسیم‌های قرآنی از سیمای مؤمنین قابل‌احصا است که در سبک زندگی مؤمنانه انقلابی قابل‌مشاهده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • mohammad behzad
  • Hasan Islampour Karimi
Assistant Professor of Imam Hussein University of Officers and Guards Training
چکیده [English]

-