آسیب‌شناسی روش‌های تربیت رفتار محور از منظر قرآن کریم و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

2 استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده

قرآن کریم، عمل صالح را از مهم‌ترین عوامل سعادت انسان می‌داند و انسانی می‌تواند در انجام عمل صالح موفق باشد که رفتارش مبتنی بر تعالیم وحیانی بوده و از آسیب‌های مورد اشاره در این منابع ارزشمند پرهیز کند؛ بنابراین شناسایی مهم‌ترین آسیب‌های روش‌های تربیت رفتار محور امری ضروری به نظر می‌رسد. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف دست‌یابی به پاسخ‌ این پرسش که از منظر قرآن کریم روش‌های تربیت رفتار محور با چه آسیب‌های احتمالی مواجه است؟ به بررسی آیات و روایات پرداخته است و با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب از منابع کتابخانه‌ای به این مهم دست یافته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که از منظر قرآن کریم و روایات، عامل نبودن آمر، خشونت در امرونهی، مطلق‌انگاری الگوهای غیر معصوم‌، توقع پیروی کامل متربی از الگوها، افراط‌وتفریط در پردازش شخصیت الگوها، تشویق کمتر یا بیشتر از حد مجاز، تساوی قائل شدن بین نیکوکار و بدکار، استفاده از تنبیه به‌جای مدارا، تنبیه بیش از میزان خطا، تنبیه بدنی بی‌مورد، تنبیه بدون حل مشکل، از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که می‌تواند امر تربیت و اصلاح رفتار متربی را مختل ساخته و اثرات جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of behavior-based training methods from the perspective of the Holy Quran and narrations

نویسندگان [English]

  • Ali Sefidian 1
  • Abdol Majid Bahreini 2
1 Lecturer at Imam Hossein University of Officers and Guards Training
2 Assistant Professor of Imam Hussein University of Officers and Guards Training
چکیده [English]

The Holy Qur'an considers righteous deeds as one of the most important factors of human happiness and a human being can be successful in performing righteous deeds whose behavior is based on revelatory teachings and avoid the harms mentioned in these valuable sources; Therefore, identifying the most important disadvantages of behavior-based training methods seems necessary. Therefore, the present study aims to find the answer to the question that from the perspective of the Holy Quran, what are the possible harms of behavior-based training methods? it has studied verses and narrations and has achieved this by using descriptive-analytical method and collecting materials from library sources. The results of this study show that from the perspective of the Holy Quran and narrations, being commander non-acting, violence in command, absolute imitation of innocent patterns, expect the trainer to follow the patterns completely, Exaggeration in the processing of personality patterns, encourage more or less than allowed, equality between the good and the bad, the use of punishment instead of tolerance, punishment over error, unnecessary corporal punishment, punishment without problem solving, are among the most important harms that can disrupt the training and correction of teacher behavior and have irreparable effects. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • behavior-oriented education
  • training methods
  • pathology
  • Holy Quran