اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

تربیت سیاسی از جمله مهم‌ترین جنبه‌های تربیتی افراد در جوامع به شمار می‌رود که با توجه به متأثر شدن افراد در جوامع دینی و اسلامی از آموزه‌های قرآنی، نیاز است برای دستیابی به مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم تلاش مضاعفی صورت گیرد. نظام‌های سیاسی مختلف به شیوه‌های متفاوت درصدد تحقق این مهم می‌باشند تا افراد جامعه علاوه بر آگاهی از جایگاه خود به ایفای نقش در نظام سیاسی بپردازند. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به‌دنبال بررسی اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم است و درصدد پاسخ به این پرسش است که از منظر قرآن کریم اصول و مبانی تربیت سیاسی چگونه موردبررسی و تبیین قرار می‌گیرند؟ نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم شامل مبانی انسان‌شناسی، مبانی معرفت‌شناسی و مبانی هستی‌شناسی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles and foundations of political education from the perspective of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Solmaz Dabiri 1
  • Azam Padidar 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Master student of educational sciences and counseling, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

Political education is one of the most important aspects of educating individuals in societies. Due to the influence of individuals in religious and Islamic societies on Quranic teachings, there is a need to redouble efforts to achieve the basics of political education from the perspective of the Holy Quran. Different political systems try to achieve this in different ways so that people in society, in addition to being aware of their position, play a role in the political system. This article uses a descriptive-analytical method to study the principles and foundations of political education from the perspective of the Holy Quran and seeks to answer the question of how the principles and foundations of political education are studied and explained from the perspective of the Holy Quran? The results show that the most important principles and foundations of political education from the perspective of the Holy Quran include the anthropological, epistemological and ontological foundations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Political Education
  • Holy Quran
  • Anthropology
  • Epistemology