اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

تربیت سیاسی از جمله مهم‌ترین جنبه‌های تربیتی افراد در جوامع به شمار می‌رود که با توجه به متأثر شدن افراد در جوامع دینی و اسلامی از آموزه‌های قرآنی، نیاز است برای دستیابی به مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم تلاش مضاعفی صورت گیرد. نظام‌های سیاسی مختلف به شیوه‌های متفاوت درصدد تحقق این مهم می‌باشند تا افراد جامعه علاوه بر آگاهی از جایگاه خود به ایفای نقش در نظام سیاسی بپردازند. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به‌دنبال بررسی اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم است و درصدد پاسخ به این پرسش است که از منظر قرآن کریم اصول و مبانی تربیت سیاسی چگونه موردبررسی و تبیین قرار می‌گیرند؟ نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم شامل مبانی انسان‌شناسی، مبانی معرفت‌شناسی و مبانی هستی‌شناسی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Solmaz Dabiri 1
  • Azam Padidar 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Master student of educational sciences and counseling, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

-