بررسی سبک رهبری امام خمینی(ره) با تاکید بر تحلیل صفات رهبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده

سبک رهبری به معنای شیوه‌ای است که رهبران با جهان اطراف خود ارتباط برقرار می‌کنند. سبک رهبری چگونگی تعاملات، رفتارها، ارزش‌ها و قواعد خودساخته رهبران را برای هدایت واکنش‌های فرد توضیح می‌دهد. کشف سبک رهبری امام خمینی(ره) در طول سال‌های وقوع انقلاب اسلامی می‌تواند تفسیر و درک بهتری از وقایع انقلاب اسلامی ارائه دهد. این مقاله با هدف کشف سبک رهبری امام خمینی(ره) به‌دنبال پاسخ به این سؤال است که در طول سال‌های وقوع انقلاب اسلامی در چارچوب تحلیل صفات هرمان، سبک رهبری امام(ره) چگونه بوده است؟ نوشتار حاضر از طریق روش تحلیل محتوا به واکاوی سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های ارتجالی امام خمینی(ره) در جریان وقوع انقلاب اسلامی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نگاه اومانیستی به انسان ظرفیت تبیین برخی صفات امام خمینی(ره) را نداشته است. در نتیجه با توجه به شخصیت حضرت امام خمینی(ره) که صبغه و نگرش الهی و اسلامی ایشان غالب است، به‌جای صفت «اعتمادبه‌نفس»، «اتکال به خداوند»؛ به‌جای صفت «نیاز به قدرت»، «انجام تکلیف الهی» و به‌جای صفت «باور به توانایی کنترل رویدادها»، تبیین باور امام در خصوص «اراده الهی» است که می‌تواند سبک رهبری امام را به‌درستی تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of Imam Khomeini's leadership style with emphasis on the analysis of leadership traits

نویسنده [English]

  • Seyed MohammadHadi Mousavi
PhD student in International Relations and lecturer at Imam Hussein University of Officers and Guards Training
چکیده [English]

Leadership style means the way leaders communicate with the world around them. Leadership style describes how leaders' interactions, behaviors, values, and self-made rules guide their individual reactions. Discovering Imam Khomeini's leadership style during the years of the Islamic Revolution can provide a better interpretation and understanding of the events of the Islamic Revolution. This article aims to discover the leadership style of Imam Khomeini (ra) in order to answer the question of what has been the leadership style of Imam Khomeini (ra) during the years of the Islamic Revolution in the framework of Trait analysis by Herman method? The present article uses the method of content analysis to analyze the lectures and interviews of Imam Khomeini (ra) during the Islamic Revolution. The results of the research show that the humanist view of man has not had the capacity to explain some of the attributes of Imam Khomeini. As a result, according to the personality of Imam Khomeini (ra) whose divine and Islamic character and attitude are dominant, instead of the adjective "self-confidence", "reliance on God"; Instead of the adjective "need for power", "doing divine duty" and instead of the adjective "belief in the ability to control events", it is the explanation of the Imam's belief in "divine will" that can correctly explain the Imam's leadership style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership style
  • Imam Khomeini
  • Islamic Revolution
  • Attribute analysis