تبیین اندیشه‌های تربیت علمی مقام معظم رهبری در تربیت پاسداران بدو ورود (موردمطالعه: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه افسری امام حسین(ع)

2 مربی گروه علوم پایه دانشگاه افسری و تربیت پاسداری انقلاب اسلامی

چکیده

مأموریت اصلی نظام اسلامی، تربیت انسان‌های صالح است. انسان‌هایی که در زمان صلح، با بهره‌گیری از عقل و حکمت و با الهام از آموزه‌های وحیانی، به امور فردی و اجتماعی سامان می‌بخشند و در زمان جهاد و جنگ نیز با روح حماسی از حریم اسلام دفاع می‌نمایند. دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) که به گفته مقام معظم رهبری محل تولد یک سپاهی است، هدفش تربیت افسران‌ متعهد و مـتخصصی‌ اسـت‌ کـه‌ بتوانند با بهره‌گیری از دانش و توان علمی خود از دستاوردهای انقلاب اسلامی حراست و نگهبانی نمایند. بر این اساس مسئله پژوهش کنونی این است که اندیشه‌های تربیت علمی مقام معظم رهبری برای دانشجویان بدو ورود به دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) چیست؟ پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با شیوه پیمایش مبتنی بر پرسش­نامه انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که از میان شاخص‌های پنج‌گانه مؤلفه تربیت علمی پاسدار بدو ورود موردبررسی، گویه شناخت روش‌ها، ابزار و راه‌های مقابله با جنگ نرم در حد بسیار زیادی در راستای اندیشه‌های تربیت علمی مقام معظم رهبری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the ideas of scientific training of the Supreme Leader in training the Revolutionary Guards upon arrival (Case study: Imam Hussein University of Officers and Guards Training)

نویسندگان [English]

  • Dr. Alijan Moradijoo 1
  • Sadegh Khazaei 2
1 Assistant Professor of Imam Hussein University of Officers and Guards Training
2 Lecturer at Imam Hossein University of Officers and Guards Training
چکیده [English]

The main mission of the Islamic system is to train righteous people. Human beings who, in times of peace, use reason and wisdom and are inspired by revelatory teachings, organize individual and social affairs, and in times of jihad and war, defend the sanctity of Islam with an epic spirit. Imam Hussein (AS) University of Officers and Guards Training, which according to the Supreme Leader is the birthplace of a guard, aims to train committed and expert officers who can use their scientific knowledge and ability to protect and guard the achievements of the Islamic Revolution. Accordingly, the issue of the current research is what are the ideas of the Supreme Leader's scientific training for students upon entering the Imam Hussein University of Officers and Guards Training? The research was conducted in a descriptive-analytical method and with a survey method based on a questionnaire. The results of this study show that among the five indicators of the scientific training component of the Revolutionary Guards upon arrival who were studied, knowing the methods, tools and ways to deal with soft war is very much in line with the ideas of scientific training of the Supreme Leader.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • Scientific training
  • guard upon arrival
  • Soft War
  • Supreme Leader
  • Imam Hussein (AS) Officer University