ضرورت و چگونگی حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش و محور مقاومت با تأکید بر منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

چکیده

جمهوری اسلامی ایران در چارچوب یک نگاه واقع‌گرایانه و منطقی، بزرگ‌ترین حامی نهضت­های آزادی‌بخش جهان و به‌صورت خاص محور مقاومت بوده است. به‌گونه‌ای که رویکرد کلان و راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی بر همین مدار حرکت کرده است. در حقیقت انقلاب اسلامی ایران نه‌تنها به نهضت‌های استکبارستیز منطقه و جهان ازجمله محور مقاومت، حیات دوباره بخشید، بلکه بازتولید و گسترش این گفتمان را نیز همچنان وجهه همت خود قرار داده است. لذا پژوهش حاضر با بررسی تحلیلی مبانی انقلاب، به علل و چرایی و ضرورت حمایت از نهضت­های آزادی‌بخش اسلامی و محور مقاومت پرداخته است. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات توسعه‌ای است که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته و برای گردآوری داده‌های تحقیق نیز از روش کتابخانه­ای- اسنادی استفاده‌شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی اسلام ناب محمدی(ص)، محکمات قانون اساسی، منافع امنیت ملی و انتظارات و راهبردهای امامین انقلاب، دفاع از حقوق همه مسلمانان را با حمایت معنوی و مادی از محور مقاومت و نهضت­های آزادی‌بخش در ابعاد نظامی، فرهنگی عقیدتی، امداد و بهداشت، اقتصادی، اطلاعاتی و ضداطلاعاتی و سیاسی در سطوح مختلف تکنیکی، تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی بر عهده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessity and how to support the liberation movements and the axis of resistance by emphasizing on the intellectual system of the two Imams of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Baqer Soleimani
  • Ali Ismailzadeh
Lecturer at Imam Hossein (AS) University of Officers and Guards Training
چکیده [English]

The Islamic Republic of Iran, within the framework of a realistic and logical view, has been the greatest supporter of the liberation movements in the world and in particular the axis of resistance. In such a way that the macro and strategic approach of the Islamic Republic of Iran in the field of foreign policy has moved in the same direction. In fact, the Islamic Revolution of Iran has not only revived the anti-arrogant movements in the region and the world, including the axis of resistance, but has also continued to reproduce and expand this discourse. Therefore, the present study, with an analytical study of the foundations of the revolution, has dealt with the causes and reasons and the necessity of supporting the Islamic liberation movements and the axis of resistance. This research in terms of purpose is applicable research that has been done in a descriptive-analytical method and the library-documentary method has been used to collect research data. The results of this study indicate that the Islamic Republic of Iran, on the basis of the principles of pure Muhammadi Islam (pbuh), clear laws in the Constitution, national security interests and the expectations and strategies of the two Imams of the Revolution, has pledged the defense of the rights of all Muslims with spiritual and material support for the axis of resistance and liberation movements; Finally, by presenting a conceptual model, it explains the appropriate methods and how to support the axis of resistance in the military, cultural, ideological, relief and health, economic, intelligence and counter-intelligence and political at the different layers of technical, tactical, operational and strategic levels

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic
  • Liberation
  • Resistance Movement
  • Supporting the Axis of Resistance
  • the two Imams of the Islamic Revolution