تعداد مقالات: 19
1. سخن سردبیر

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-10


5. راهبردهای نفوذ استکبار و نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مقابله با آن‌ها

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 35-62

دکتر اسماعیل خان احمدی؛ سپهر خیبری


8. بررسی سبک رهبری امام خمینی(ره) با تاکید بر تحلیل صفات رهبر

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 89-116

سید محمد هادی موسوی


10. شناسایی روش‌های مناسب ارزشیابی عملکرد و ترتیب آن در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 117-144

سید محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ فیض اله جلالی؛ حسین کاتبی فر


13. روش‌های تربیتی حفظ و افزایش قدرت تاب‌آوری در دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 159-188

دکتر حمیدرضا حاتمی؛ بهرام فتحی؛ محمد بلخی


14. اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1400

سولماز دبیری؛ اعظم پدیدار


15. آسیب‌شناسی روش‌های تربیت رفتار محور از منظر قرآن کریم و روایات

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1400

علی سفیدیان؛ عبدالمجید بحرینی


18. امکان‌سنجی پیوند عرفان و سیاست در سبک زندگی مؤمنانه انقلابی

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1400

محمد بهزاد؛ حسن اسلامپور کریمی