نویسنده = ������������ ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سبک رهبری امام خمینی(ره) با تاکید بر تحلیل صفات رهبر

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 89-116

سید محمد هادی موسوی