نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. روش‌های تربیتی حفظ و افزایش قدرت تاب‌آوری در دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 159-188

دکتر حمیدرضا حاتمی؛ بهرام فتحی؛ محمد بلخی