نویسنده = ������ ������������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای نفوذ استکبار و نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مقابله با آن‌ها

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 35-62

دکتر اسماعیل خان احمدی؛ سپهر خیبری